Verdelen bezittingen en schulden

Voor de verdeling van bezittingen en schulden is de getrouwd zijn onder het oude Gemeenschap van Goederen in principe het meest eenvoudig. Een ieder heeft recht op 50%. Toch ? Helaas is dit in de praktijk niet altijd zo recht-toe-recht-aan. Je kunt een erfenis onder uitsluiting hebben ontvangen, die valt er dan niet onder. En […]