Voor de verdeling van bezittingen en schulden is de getrouwd zijn onder het oude Gemeenschap van Goederen in principe het meest eenvoudig. Een ieder heeft recht op 50%. Toch ?
Helaas is dit in de praktijk niet altijd zo recht-toe-recht-aan. Je kunt een erfenis onder uitsluiting hebben ontvangen, die valt er dan niet onder. En zonder rekening te houden met fiscale consequenties mag je ook een andere verdeling dan 50-50 aanhouden. Onderling kun je bepalen wat het meest belangrijke voor een ieder is. Vermogen, Inkomen, toekomstig inkomen zoals pensioen of erfenis ?

Ben je niet onder de oude-Gemeenschap van Goederen getrouwd, maar onder huwelijkse voorwaarden of onder het nieuwe regime van Gemeenschap van Goederen dan kan het verdelen best wel complex zijn. Naast een gemeenschappelijk vermogen, zijn er ook vermogens die verrekend moeten worden én privé vermogens. Daarnaast hebben jullie – als het goed is – vastgelegd hoe jullie wilden verrekenen met elkaar. Periodiek of pas bij scheiding of overlijden.

Al met al kan dit een complexe puzzel opleveren. Het is dan ook zaak hiervoor een deskundige mediator in te schakelen om te voorkomen dat de Belastingdienst later toch consequenties aan de afspraken verbind. Of dat je zelf geen goed gevoel overhoud over de verdeling.

Dit geldt bijna ook altijd indien een van beide partners ondernemer is. Ook hier moet je goed kijken hoe je gaat verdelen. Want kan 50% van het zakelijk vermogen er wel uitgehaald worden? Is er dan nog een onderneming over ? Want uit die onderneming moest alimentatie betaald worden…

Ook hier geldt: zoek een mediator met voldoende deskundigheid op dit vlak. Goedkoop is hierbij altijd duurkoop !