Van partners naar ex-partners

Een scheidingsmediation helpt jullie bij het maken van afspraken die specifiek op jullie situatie is afgestemd. Met aandacht voor de belangen van alle belanghebbenden. Dus ook voor de kinderen.

Echtscheiding is nooit gemakkelijk. Het veroorzaakt stress voor elk gezinslid en raakt zaken waar het gezin veel om geeft. Emoties worden versterkt door angst, gebrek aan controle, miscommunicatie en wantrouwen tussen echtgenoten. Een traditionele juridische proces maakt de negatieve aspecten vaak alleen maar erger.

Echtscheidings- en gezinsbemiddeling is een vertrouwelijk proces waarbij een neutrale derde partij besprekingen tussen echtgenoten vergemakkelijkt om een overeenkomst te bereiken op basis van hun individuele omstandigheden. 

Mediation biedt partners een veilige, privéomgeving waar ze hun individuele behoeften kunnen uiten en samen hun eigen oplossingen voor de toekomst kunnen ontwerpen.

Immers, zodra de scheiding definitief is, zijn de betrokken partners degenen die moeten leven met de uitkomst van hun beslissingen. 

En – als kinderen deel uit maken van uw gezin – ruime aandacht voor hun situatie. Wat betekent de scheiding voor hen. En hoe kunnen voor hen duurzame afspraken worden gemaakt. Want hoewel een scheiding voor kinderen ook een nare ervaring is, bepaalt de manier van scheiden vaak hoe naar kinderen dit later met zich meedragen. Het is de verantwoordelijkheid van beide partners om aan de belangen van de kinderen te denken. Nu en in de toekomst.

Bij mij zijn ook kindercoaches aangesloten welke indien nodig ingezet kunnen worden.

Wij willen scheiden

Jullie zijn er over uit dat je uit elkaar gaat. Nu moet er een hoop besloten en op papier gezet worden voordat jullie officieel zijn gescheiden ....

Ik wil scheiden

Alleen kun je niet getrouwd zijn. Dus als een van jullie écht niet meer verder wil, zal de ander hier zich bij moeten neerleggen. Hoe moeilijk dit ook is. Voorkom een nare afwikkeling van jullie relatie en regel het via mediation...

Ik wil advies

Als je jullie scheiding aan het regelen zijn, kan het zo zijn dat de behoefte hebt aan een second opinion. Over de verdeling van jullie vermogen, hoeveel alimentatie redelijk is of een andere vraag...

Vragen over...

Kan ik in ons huis blijven wonen ? Wat voor afspraken moeten we maken over de kinderen ? Hoe moet ons vermogen verdeeld worden ? Op welk deel van het pensioen heb ik recht ? Allemaal vragen waarop je graag antwoord wil...