Pensioen

Dé grote ver-van-mijn-bed-show voor veel partners die gaan scheiden. Het is ook nog zo ontastbaar op dit moment. Iets wat pas over 10, 20 of 25 jaar plaats vind. Terwijl het soms over een groter bedrag gaat dan de waarde van jullie huis (minus de hypotheekschuld). Zaak om hier goed naar te kijken. En te […]

Verdelen bezittingen en schulden

Voor de verdeling van bezittingen en schulden is de getrouwd zijn onder het oude Gemeenschap van Goederen in principe het meest eenvoudig. Een ieder heeft recht op 50%. Toch ? Helaas is dit in de praktijk niet altijd zo recht-toe-recht-aan. Je kunt een erfenis onder uitsluiting hebben ontvangen, die valt er dan niet onder. En […]

Afspraken over de kinderen

Als jullie minderjarige kinderen hebben, ben je wettelijk verplicht de afspraken hierover vast te leggen in een ouderschapsplan.Maar wat leg je hier in vast ? Wie welke dagen voor de kinderen zorgt, waar ze de kerstdagen zijn, hoe lang met wie op vakantie en nog veel meer. Ook zul je allebeide moeten meebetalen aan de […]

Wie kan waar wonen na een scheiding

Een scheiding betekent meestal ook dat jullie niet meer onder hetzelfde dak zullen blijven wonen. Maar wie kan waar gaan wonen ? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Dit hangt van veel elementen af:– wat zijn de woonwensen voor ieder van jullie ? – bij kinderen: spreken jullie duo-ouderschap af of komen de kinderen […]